Druhy tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo se označuje dvojslovem, kde první slovo (před lomítkem) znamená zdroj, odkud se energie čerpá a druhé slovo označuje teplosměnné médium.

tepelné čerpadlo země/voda

 • Teplo je ze země do vody předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu. V okruhu je zařazen kompresor pro dosažení požadované vysoké teploty
 • Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 12 m vrtu. Běžná hloubka jednoho vrtu je 100-150 m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů.
 • Obecně lze říci, že na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 30 m2 pozemku.
 • cena od cca 130 tis. topný výkon od cca 7 kW
 • U vrtu je třeba počítat s jeho regenerací, jinak může dojít k jeho vyčerpání a zamrznutí. Poté již zpravidla není vrt možné používat!

tepelné čerpadlo vzduch/voda

Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace. Základ vychází z tepelného čerpadla vzduch/vzduch tedy klasické klimatizace. Systém je doplněn o takzvaný Hydrobox, který převádí teplo do topné vody. Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu. V dnešní době tato zařízení efektivně pracují do -15 °C. Při nižších teplotách je v Hydroboxu instalován malý elektrokotel, který pomáhá tepelnému čerpadlu dosáhnout požadované teploty vody. Momentálně je tento způsob vytápění budov považován spolu s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější.

 • tepelné čerpadlo voda/voda – získává teplo z vody, nejčastěji studny. Je potřeba mít dvě studny čerpací a vsakovací. Voda se převádí z jedné studny do druhé přes výparník. Tento způsob se u nás v podstatě nepoužívá vzhledem k jeho náročnosti na podmínky a údržbu. Může dojít k vyčerpání studny.
 • tepelné čerpadlo vzduch/vzduch – jako zdroj vytápění nutno brát s rezervou, tyto systémy jsou většinou konstruovány především jako klimatizace, která ale v zimě může pracovat obráceně, tedy jako tepelné čerpadlo. Hodí se zejména na přitápění v období jara a podzimu.

Vyberte si správné a úsporné řešení! Pokud se rozhodnete pro řešení, které spotřebuje ročně o pouhé 2 000 Kč více, zaplatíte navíc za dobu životnosti tepelného čerpadla 40 až 70 tisíc korun na provozních nákladech.

Rozdíly mezi různými systémy jsou velmi výrazné

 • Kombinace tepelného čerpadla vzduch/voda s radiátory má o 50% vyšší spotřebu elektřiny než kombinace tepelného čerpadla země/voda s podlahovým topením.

Použijte podlahové topení v celém domě

 • Pokud musíte použít radiátory, navrhněte je na co nejnižší teplotu topné vody (nejlépe do 50°C)

Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem použijte když:

 • Máte k dispozici dostatečnou volnou plochu pozemku
 • Získáte nejnižší provozní náklady a nejdelší životnost za velmi dobrou cenu

Tepelné čerpadlo s vrtem použijte když:

 • Nemáte plochu pro plošný kolektor a chcete řešení s dlouhou životností a nízkými provozními náklady
 • Z důvodu hlučnosti nemůžete použít systém vzduch/voda
 • Chcete použít stávající topný systém, který potřebuje vyšší teploty než 55°C
 • Máte dům na horách, kde jsou nízké venkovní teploty

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

 • Použijte ve všech ostatních případech

Nešetřete na projektu

 • Topné systémy instalované bez projektu jsou většinou preventivně předimenzované a zaplatíte zbytečně víc za materiál 
 • Bez projektu se topný systém špatně reguluje – budete mít vyšší spotřebu elektřiny  
 • Kompresor v předimenzovaném tepelném čerpadle má nižší životnost       

Zdroj tepla volte co nejjednodušší

 • Složité systémy kombinující solární kolektory, krbové vložky a inteligentní zásobníky tepla jsou většinou neefektivní
 • Složité kombinované systémy zabírají v domě místo a vyžadují častější údržbu 
 • Kombinované systémy většinou nefungují tak jak jste původně očekávali       

zdroj wikipedia