Klimatizace (označované zkratkou AC z anglického air conditioning) je zařízení pro úpravu vzduchu v celých budovách či jednotlivých místnostech a v dopravních prostředcích.

Nasává venkovní vzduch (minimálně musí přivádět 15 % čerstvého vzduchu), který filtruje, upravuje teplotu a vlhkost na požadované hodnoty a pomocí ventilátorů je dopravuje na příslušná místa, případně velká klimatizační zařízení používají k odjímání tepla cirkulující vodu. Klimatizace automaticky udržuje stálé podmínky (především teplotu) bez ohledu na venkovní prostředí.

Systémy klimatizačních zařízení

Vzduchové

Nositelem tepla je vzduch, jehož úprava se provádí mimo klimatizovaný prostor ve strojovně.

nízkotlaké

  • s centrální strojovnou
  • vícenásobné
  • vícezónové

vysokotlaké

  • jednokanálové
  • dvoukanálové
  • s kontaktním nebo proměnným množstvím protékajícího vzduchu

Vodní

Nositelem tepla je voda. Využívají ventilátorové konvektory (parapetní jednotky).

Kombinované

Systémy voda – vzduch.

  • vysokotlaké – část tepelného výkonu se do klimatizace dodává pomocí výměníku.