Solární systém vám zajistí:

  • ohřev teplé vody
  • vytápění
  • přitápění a ohřev bazénu

Systém je poměrně jednoduchý, účinný a spolehlivý. Zkušenosti ukazují, že dobře navržené kvalitní zařízení dokáže ušetřit až 70 % ročních nákladů spojených s přípravou teplé vody a vytápěním. Solární systémy dokáží pracovat díky vyspělým technologiím s účinností až 80 %. Systém je řízen regulátorem, který spíná čerpadlovou jednotku podle teplotního rozdílu mezi solárními kolektory a zásobníkem teplé vody, popřípadě podle požadavků topného systému.

Solární ohřev vody

Solární ohřev vody je jednoduchý princip, používaný k ohřevu vody za pomocí solárních kolektorů. Tyto systémy se dají využít na solární ohřev vody, solární ohřev vody a přitápění, solární ohřev vody v bazénu a různé další kombinace.

Solární kolektory existují ve dvou základních typech:

Fototermický kolektor

  • Fototermický kolektor
    přeměňuje sluneční záření na tepelnou energii. Sluneční záření dopadá na absorbér kolektoru, který je spojen s trubkovým rozvodem kolektoru. Přenos energie je zajištěn prostřednictvím kapalného teplonosného média, které proudí mezi kolektorem a výměníkem tepla umístěném v akumulační nádobě.Tyto kolektory jsou většinou umístěny na střeše rodinných domů, bytových domů, ale také na administrativních a průmyslových objektech.
  • Fotovoltaický kolektor/panel
    (běžně označovaný solární panel) vyrábí ze sluneční energie energii elektrickou.