Rekuperační výměníky

přímé „deskové“ (vzduch-vzduch)

Dochází v nich k přímé výměně tepla mezi proudem vzduchu s vyšší teplotou a vzduchu s nižší teplotou přes teplosměnnou desku.

– účinnost 60-70 %

výhody:

 • malé tlakové ztráty
 • vzduchové proudy jsou oddělené
 • nedochází k výměně vlhkosti, leda by byl použit entalpický výměník vhkosti, nebo speciální výměník s “překlápěním vzduchového proudu a výkonu”
 • není potřeba el. čerpadel

nevýhody:

 • pouze pro nižší množství tepla předaného
 • malá vzdálenost sacích a výfukových otvorů (norma 1,5 m od sebe je dostatečná, pozor na proudění větru)
 • pro podnulový provoz je potřeba je buď vypínat, nebo předehřívat, účinnost je tím devalvována

přímé “válcovité” (voda-voda)

Dochází v nich k přímé výměně tepla mezi teplou odpadní vodou a vodou přiváděnou s nižší teplotou přes teplosměnnou vlnitou plochu šnekovité trubky.

– účinnost 70 – 90%

výhody:

 • není potřeba nosné medium
 • nespotřebovává žádnou další energii, odpadní voda odtéká z nádoby na bázi syfonového efektu
 • nenáročnost údržby
 • dlouhá životnost (plast, nerez)

nevýhody:

 • nutnost oddělení šedé odpadní vody od splaškové WC vody
 • účinnost klesá úměrně s klesajícím množstvím a teplotou odpadní vody

přímé vzduch-vzduch protiproudý trubkový výměník

Přes teplosměnnou plochu vnitřní šroubovice dochází k přenosu tepla do vzduchu příchozího, turbulentní, ne lineární proudění
-účinnost 50-80 %

výhody

 • výměník není potřeba ochraňovat proti mrazu, zamrzlý kondenzát na počátku šroubovice je plynule odmražován odchozím vzduchem

nevýhody

 • větší vnitřní průměry jsou vykoupeny větším výměníkem (asi jako lednice)

nepřímé (kapalina – vzduch)

Schéma nepřímého kapalinového výměníku:
e – přívod vzduchu z exteriéru, i – přívod vzduchu z interiéru, 1 – kapalinový výměník, 2 – čerpadlo, 3 – trojcestný ventil
Výměníky jsou umístěny v odváděcím i přiváděcím potrubí, kde teplo akumulujeme v teplonosné kapalině (většinou nemrznoucí směs). Jejich účinnost je přibližně 45-65%.

výhody:

 • oddělení vzduchových proudů (přiváděný a odváděný vzduchový proud může být od sebe značně vzdálen)
 • příjem tepla lze spojit z více míst
 • menší potřeba zastavěného místa.

nevýhody:

 • systém je vhodný pouze pro vysoké rozdíly teplot vzduchu
 • vysoké tlakové ztráty (záleží na konstrukci výměníků)
 • nutnost použití čerpadel

tepelné trubice

Využívají odpaření a kondenzace teplonosné kapaliny v žebrových trubkách. Trubice jsou postaveny ve svislém směru, jejich konce (horní a dolní) zasahují do odváděcího a přiváděcího potrubí.
princip: ohřívaní spodní části trubice vznikají páry, které stoupají vzhůru, nahoře předají tepelnou energii, zkondenzují a stékají po stěnách dolů.
– účinnost 45 – 60 %

trubice má 3. zóny:

 • odpařovací (dole),
 • transportní (uprostřed)
 • kondenzační (nahoře)

Parametry:

 • minimální délka trubice je 2m (optimální délka je 3-4m)
 • kapalina: voda, alkohol, chladiva

výhody:

 • oddělené vzduchové proudy
 • poměrně malé rozměry
 • nejsou pohyblivé části = jednoduchost

nevýhody:

 • vzduchovody jsou blízko sebe
 • špatná regulovatelnost

Kontaktní

Principem je sprchování vzduchu vhodnou kapalinou (např. roztok chloridu lithného LiCl), která snímá z horkého vzduchu nejen teplo zjevné, ve kterém ohříváme přiváděný vzduch.
-Účinnost až 70%.

 • proces probíhá ve velkých pračkách vzduchu, kde kapalina cirkuluje pomocí čerpadel.
 • teplo zjevné (citelné) – ve vzduchu
 • teplo latentní – teplovodní páry

výhody:

 • vyšší účinnost
 • výměna obou tepel (zjevné, latentní)
 • oddělení obou vzduchovodů
 • malý odpor vzduchu.

nevýhody:

 • kontakt vzduchu s kapalinou
 • možnost přenosu škodlivin
 • použití čerpadel
 • vyšší provozní náklady.

Regenerační výměníky

Rotační

Diskový otáčecí výměník se otáčí buď neustále, nebo vždy o 180° a je postaven kolmo k proudění studeného a horkého vzduchu. Materiál výměníku přenášející teplo je buď suchý nebo je napuštěný roztokem chloridu lithného LiCl (vyšší účinnost). Zařízení lze využít v létě i v zimě k chlazení či ohřevu vzduchu.
– účinnost 80 %

výhody:

 • velmi dobrá účinnost
 • výměna obou tepel (teplo zjevné a latentní)
 • malé rozměry vzhledem k výkonu
 • malé tlakové ztráty
 • malé provozní náklady
 • snadná regulace (zrychlení a zpomalení kola)

nevýhody:

 • možnost přisávání odpadního vzduchu do proudu přívodního vzduchu
 • možnost zanášení rotoru (nutnost použití kvalitních filtrů)
 • obsahuje elektrický pohon

Přepínací

přes akumulační složku proudí střídavě odpadní a přívodní médium. Tento systém je typicky využíván například u vysokých pecí. Je také oblíben u některých konstrukcí teplovzdušných motorů (regenerátor stirlingova motoru)

výhody:

 • jednoduchost
 • dobrá účinnost
 • možnost regulace přepínáním

nevýhody:

 • styk vzduchu s deskami kontaminovaným odváděným vzduchem
 • nekonstantnost získaného tepla

Entalpické

Využívají výhod deskového výměníku, ale pracují se změnou proudění vzduchu výměníkem a tím aktivně pracují s kondenzující párou tak, že:

 • výměník nezamrzá do -30°C (pak nastává omezení materiálem výměníku-houževnatý polystyrén o síle 0,53micronů)
 • aktivně lze regulovat vlhkost v domě-přebytečná odchází odvodem kondenzátu, tu kterou potřebjeme zpět, rekuperační jednotka zachytí
 • nasazují se do RD, bytů, škol

výhody

 • vysoká účinnost zpětného zisku tepla 93%
 • kontrolovaný zpětný zisk vlhka 90%
 • bez potřeby předehřevu-levný stálý provoz větrání

A co je účinnost rekuperace?

Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.

 • Nulová účinnost je účinnost otevřeného okna – teplý vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která se rychle ochlazuje až na venkovní teplotu.
 • Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla větrána bez ztráty energie.
 • Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou. U jednotek DUPLEX se účinnost rekuperace pohybuje od 75 % do 95 % (záleží na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku).

 

zdroj wikipedia