Kotle a zásobníky teplé užitkové vody

zařízením vytápění je nutné zabezpečit tepelnou pohodu v obytných, případně pracovních prostorech.

V dnešní době je téměř nezbytností, resp. by mělo být samozřejmostí nejen stavět, ale i provozovat nízkoenergetické objekty a minimalizovat ztráty tepla infiltrací netěsnými obvodovými prvky, okny i dveřmi.

Dělení zdrojů tepla:

  • druhu použitého paliva
  • materiálu vytápěcích těles
  • umístění kotle
  • teploty teplonosné látky
  • způsobu odvodu spalin z kotle
  • způsobu zabezpečení spalovacího vzduchu v kotlu (otevřené a uzavřené)
  • stupně, způsobu regulace kotle (ruční, poloautomatická, plněautomatická)

Zdroj tepla se volí na základe potřeby tepla na zabezpečení dodávky tepla pro potřeby vytápěcí soustavy.